ابررسانای جداسازی مغناطیسی

درام مغناطیسی - Kobesh machine ابررساناهای اکسیدی دمای بالا | ابررسانای اکسیدی | روش های ساخت Hts روش استاندارد Astm D2013 برای آماده سازی نمونه های زغال سنگ برای تجزیه ... نگاه جدید به مضرات درمان‌های استاندارد در بیماران حمله قلبی توزیع چگالی جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی در دستگاه های ابررسانای چند ... فرآوری هماتیت و تشریح روشهای جدایش هماتیت به همراه تجهیزات مرتبط ... نانو ذرات مغناطیسی در دارو رسانی هدفمند (1) .