انگلیسی متشکرم نامه شما بعد از بازدید

0 تا 100 نامه نگاری انگلیسی رسمی + نمونه نامه انگلیسی طریقه نوشتن نامه رسمی به انگلیسی (آزمون آیلتس، نامه کاری، درخواست ... طرز نوشتن نامه اداری + چند نمونه متن نامه نگاری اداری درخواست نمونه ایمیل انگلیسی تشکر پس از خرید و یا مصاحبه به همراه ترجمه فارسی ... مرجع آموزش زبان ایرانیان - عبارات رایج در نامه های رسمی و غیر رسمی ... نحوه نوشتن نامه انگلیسی؛ آموزش کامل با مثال کاربردی + فیلم آموزشی تشکر کردن در زبان انگلیسی - زبان رمزی .