تأثیر معدن در معیشت جوامع محلی

نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: سرعین) نقش آموزش محیط زیست در بهبود شاخص‌های سرزمین شاد و معیشت پایدار برای ... چرا جنگل ها در آتش می سوزند؟ تضمین معیشت جوامع محلی دریاچه ارومیه با اشتغال جایگزین - ایرنا کلانتری: حمایت از ارتقای معیشت جوامع بومی در اولویت صنعت گردشگری قرار ... تاثیر احداث سد بهشت آباد بر راهبردهای معیشت خانوارهای جوامع محلی درک و استراتژی‌ سازگاری جوامع محلی شهرستان مشکین شهر نسبت به تغییرات اقلیمی .