توسعه اکتشافات معدنی

توسعه اکتشافات معدنی سرلوحه کار ایمیدرو است - ایرنا اولویت "ومعادن" توسعه اکتشافات معدنی است - سرمایه گذاری توسعه معادن و ... معاون توسعه و اکتشافات شرکت مس: اکتشاف، حلقه نخست چرخۀ تولید پایدار است ... توسعه اکتشافات معدنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم - ایرنا توسعه معادن در گرو بهبود اکتشاف - سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) اکتشافات، گام نخست تحقق انقلاب معدنی / افزایش ۶ برابری شناسایی ذخایر مس ... اولویت "ومعادن" توسعه اکتشافات معدنی است - آرتین پولاد .