کارگر برده میکا هند

بیمارستان شهدای کارگر یزد مرگ ۱۵ کارگر مهاجر در سانحه رانندگی در هند - ایسنا در آتش سوزی در کارخانه ای در هند ده ها کارگر کشته شدند کارگر در فرقه رجوی - انجمن نجات مبارزه با برده داری نوین در هند، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای هنر و تمدن اسلامی در هند - دیا پروژه نرم‌افزار متره برآورد - تدکار نرم‌افزار .